இயக்குனர் பாலாவும் விளிம்பு நிலை மனிதர்களும்

இயக்குனர் பாலாவும்விளிம்பு நிலை மனிதர்களும்  
தலைப்புக்கு பொருத்தமா இருக்குல்ல


  1 comment:

ராபி said...

பொருத்தமான படங்கள்.விளிம்பு நிலை மனிதர்களுக்கு

இப்படி ஒரு பொருத்தமான புகைப்படம் இணைத்ததற்கு

பாராட்டியே தீரவேண்டும்

Post a Comment