எங்கேயும் எப்போதும் சங்கீதம் சந்தோஷம்

இது டிசம்பர் சீசன் .எனக்கு கர்நாடக சங்கீதம் --பாடறியேன் படிப்பறியேன் தான் .எனினும் அருணா சாய்ராம் பாடும் மெல்லிசை க்கு நான் அடிமை
இதை கேட்டு பாருங்கள் .

No comments:

Post a Comment